Skip to content

Artikelförfattare: Niclas Virin

Niclas Virin är f d skattedirektör i Riksskatteverket och f d bankdirektör i Handelsbanken. Han har även varit ledamot av Skatterättsnämnden och Näringslivets skattedelegation. [email protected]