Nationalekonomiska Föreningen 50 år

Länk till (pdf): Särtryck ur Nationalekonomiska Föreningen 1877-1927. Minnesskrift.