Skip to content

Nummer / År: 5/2020 (årgång 48)

Isaac Newton är förknippad med uttrycket om att se längre genom att stå på giganters axlar (Newton 1675). Som forskare brukar det tolkas som att ta avstamp i tidigare forskning, se luckor, ompröva och bidra med nya hypoteser samt evidens. Hur fungerar det i dag i praktiken?