Skip to content

Artikelförfattare: Adam Farago

Adam Farago är docent i finansiell ekonomi vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot finansiell prissättning och investerares beteende. [email protected]