Skip to content

Artikelförfattare: Erik Hjalmarsson

Erik Hjalmarsson är professor i finansiell ekonomi vid Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot finansiell prissättning och empiriska metoder. [email protected]