Förhandlingar 1990-1999

Här finns länkar till Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar för åren 1990-1999.  I menyn under rubriken Föreningens förhandlingar finns länkar till andra år (1877-2016). 

1990

1991 års skattereform
Miljöavgifter – rätt väg i miljöpolitiken?
Finansplanen
Vad säger 1990 års långtidsutredning? 
Mot en sovjetisk marknadsekonomi – problem och möjligheter 

1991

Finansplanen och den ekonomiska politiken
Sveriges väg mot EMS

1992

Ny start för Sveriges ekonomi
Finansplanen och den ekonomiska politiken 
1992 års långtidsutredning 

1993

Bankkrisen
Svensk nationalekonomisk forskning granskad 
Finansplanen och den ekonomiska politiken
Ekonomikommissionens betänkande
Invandringens betydelse för Sveriges ekonomi

1994

Den ekonomiska politiken, institutionella förändringar och deras förankring i folkopinionen
I nationens tjänst? En diskussion kring internationellt företagande och nationellt välstånd 
Finansplanen och den ekonomiska politiken 
Det framtida pensionssystemet 

1995

Finansplanen och den ekonomiska politiken
Skatteväxlingen
Riksbankens inflationsmål
Inför tillväxtpropositionen-Långtidsutredningen 95

1996

Riksbanken och penningpolitiken
Arbetsgivar- och löntagarorganisationernas förändrade roller
 

1997

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1997-04-28 
Framtidens nationalekonomer – en diskussion kring forskarutbildningen i nationalekonomi 

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1996-12-05 
EMU-utrdeningen 

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1996-09-24 
Finansplanen och den ekonomiska politiken 

 

1998

Skatter och sysselsättning i tjänstesektorn 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Peter Birch Sörensen, Sören Blomquist, Magnus Herekson och Ann-Marie Pålsson
 • Övriga debattdeltagare: Björn Jakobson, Ann-Sofie Kolm, Urban Hansson Brusewitz och Peter Grope

 

Fem år med inflationsmål 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Urban Bäckström, Nils Lundgren, Irma Rosenberg och Claes-Henric Siven
 • Övriga debattdeltagare: Pehr Wissen, Gunnar Örn och Klas Eklund

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1998-02-04 
Århundradets pensionsreform? 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Ingemar Hansson, Agneta Kruse, Ann-Charlotte Ståhlberg och Lars Söderström
 • Övriga debattdeltagare: Lennart Fastbom, Bengt Holmberg, Kari Lantto, Lars Lonung, Mats Persson, Bo Könberg och Johan Schuck

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1998-01-14 
Är det konkurrens på elmarknaden? 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Lars Bergman, Bo Källstrand, Einar Hope
 • Övriga debattdeltagare: Kjell Jansson, Carl Johan Åberg, Hubert Roslund, Tore Ellingsen och Håkan Heden

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1997-10-02 
Finansplanen och den ekonomiska politiken 

 • Ordförande: Lars Bergman
 • Inledare Erik Åsbrink, Ulf Jakobsson och Victor Norman
 • Övriga debattdeltagare Danne Norling och Rolf Englund.

 

1999

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1999-04-12 
The Eurosystem’s Approach to Monetary Stability 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Hans Titmeyer, Lars E.O Svensson och Torsten Persson
 • Övriga debattdeltagare Lars Tobisson, Lars Jonung och Urban Bäckström

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1999-02-25 
Riksbanken och den finansiella stabiliteten 

 • Ordförande: Ulf Dahlsten
 • Inledare: Urban Bäckström, Claes Norgren, Johan Lybeck och Gabriel Urwitz
 • Övriga debattdeltagare: Sune Davidsson, Björn Jacobsson och Percy Bergholtz

 

Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar 1998-10-29 
Finansplanen och den ekonomiska politiken 

 • Ordförande: Claes-Henric Siven
 • Inledare: Erik Åsbrink, Peter Englund, Per Lundborg och Henry Ohlsson
 • Övriga debattdeltagare: Hans Eisler och Sten Johansson