Förhandlingar 2021


28 januari – Ekonomisk Debatts temanummer Corona

På årets första medlemsmöte presenterades Ekonomisk Debatts temanummer om Corona.

Se mötet här.

 

Karolina Ekholm presenterade Långsiktiga konsekvenser av ekonomisk politik i spåren av coronakrisen.

Lars Jonung presenterade Coronakrisens anatomi – en första obduktion som är författad tillsammans med Fredrik N G Andersson.

Lars Hultkrantz presenterade Värdet av ett statistiskt liv och covid-19.

Anders Forslund presenterade Coronakrisen och den svenska arbetsmarknaden. 


11 mars – Prisceremoni och föreläsning av Anna Dreber Almenberg

2019 års Assar Lindbeck-medalj tilldelades Anna Dreber Almenberg. På grund av rådande pandemi kunde inte prisceremoni och föreläsning hållas i samband med den Nationella konferensen. Därför blev årets andra medlemsmöte en digital prisutdelning och föreläsning av Anna Dreber Almenberg

Stefan Svallfors, professor vid Södertörns högskola och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, kommenterade föreläsningen och Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererade.

 

Föreläsningen handlade om vilka vetenskapliga resultat vi kan lita på och kan ses här.


27 april – Framtidens pensionssystem

Den 27 april hölls årets tredje medlemsmöte om framtidens pensionssystem. 

Du kan se det i efterhand här och läsa Oles presentation här.

 

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, presenterade mål och måluppfyllnad för 1994-års pensionsreform. Agneta Kruse, Lunds universitet och Mats Persson, IIES, kommenterade mötet. Britta Burreau, vd Almi Företagspartner AB och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen, modererade mötet.


31 maj – Riksbankschef Stefan Ingves 

Se mötet här

 

Varje vår gästar Riksbankschef Stefan Ingves Nationalekonomiska Föreningen. Under mötet 2021 antog Stefan Ingves ett bredare perspektiv och talade om Riksbankens tre huvudsakliga verksamhetsområden – betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet. I den allmänna debatten finns nämligen ofta en tendens att fokusera på ett områden i taget.

Under den senaste tiden har betalningar varit mycket i fokus. Penningpolitiken är nästan alltid i fokus. Finansiell stabilitet är i fokus när det sker en finansiell kris. Men de olika områdena är beroende av varandra. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen, globaliseringen och olika reformer inneburit stora förändringar i den finansiella miljön, som i sin tur innebär nya risker och utmaningar för samhället. Den nya miljön påverkar alla Riksbankens kärnverksamheter – alltså betalningar, penningpolitik och finansiell stabilitet – och därför lyfte Stefan Ingves i sitt tal hur den finansiella miljön förändrats – och hur Riksbanken på de olika områdena möter de utmaningar som förändringarna nu för med sig.

Fredrik N G Andersson, docent på Lunds universitet, kommenterade.

Astri Muren, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Nationalekonomiska Föreningen modererade mötet.  


12 oktober – lunchföreläsning om årets Ekonomipris

Vem fick årets Ekonomipris och för vad? Ledamöter av Ekonomipriskommittéen ger en populärvetenskaplig presentation av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Här kan du läsa mer.


20 oktober  – Finansminister Magdalena Andersson 

Finansminister Magdalena Andersson diskuterade och kommenterde budgetpropositionen. Johan Eklund,  vd Entreprenörskapsforum samt professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Jönköping International Business School, kommenterade. Magnus Henrekson, ordförande Nationalekonomiska Föreningen, modererade mötet.  


27 oktober – Finansiell stabilitet

Den 27 oktober hade Föreningen ett medlemsmöte om ”Finansiell stabilitet: Vad har vi lärt oss och vad kan vi göra framåt?”.

Mötet kan du se här

 

Erik Thedéen, generaldirektör för Finansinspektionen, presenterade vad vi har lärt oss och vad vi kan göra framåt för finansiell stabilitet. Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, kommenterade. Magnus Henrekson, ordförande i Nationalekonomiska Föreningen, modererade mötet.


16 november – Arbetsmarknaden och Corona

Den 16 november 2021 höll Nationalekonomiska Föreningen medlemsmöte om effekterna av pandemin på arbetsmarknaden och utvecklingen framåt.

Se mötet här.

Jesper Roine, professor på Handelshögskolan i Stockholm, diskuterar effekterna av pandemin på olika grupper på arbetsmarknaden. Anders Forslund, professor emeritus på IFAU, diskuterar läget på arbetsmarknaden. Katarina Lundahl, Chefsekonom på Unionen, diskuterar utvecklingen på arbetsmarknaden framöver. Annika Sundén, vice ordförande i Nationalekonomiska Föreningen samt analysdirektör på Arbetsförmedlingen, modererar mötet.