Skip to content

Artikelförfattare: Benny Carlson

Benny Carlson är professor emeritus i ekonomisk historia vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.