Skip to content

Nummer / År: 3/2021 (årgång 49)

I det nya numret av Ekonomisk Debatt sammanfattar Klas Eklund förslaget på en ny skattereform som han presenterade i ESO-rapporten Vårt framtida skattesystem. Fem inbjudna kommentatorer diskuterar förslaget. Dessutom skriver Bengt Assarsson ett porträtt om Ingemar Hansson.