Skip to content

Nummer / År: 3/2023 (årgång 51)

I detta nummer: Så påverkas hälsa och livstillfredsställelse av lotterivinster; Jämställdhetsbonusens effekter; Det räcker inte att alla nya bilar elektrifieras; Ett bra klimat för alla företag är bästa sättet att locka utländska; Spridningen av digital nattillsyn går långsamt i hemtjänsten; Kan företag se in i framtiden?; Debatt om penningpolitiken.