Skip to content

Artikelförfattare: Fredrik Sjöholm

Fredrik Sjöholm är professor i nationalekonomi och vd för Institutet för Näringslivsforskning (IFN). En stor del av hans arbete berör olika aspekter av globalisering och inkluderar frågeställningar kring ekonomiska effekter av internationell handel och investeringar. [email protected]