Skip to content

Artikelförfattare: Mats Alvesson

Mats Alvesson är professor i företagsekonomi och ägnar sig åt organisations- och ledningsforskning. Han är bl a verksam vid University of Bath och Lunds universitet. Han har bl a publicerat Styrning och (sned)styrning i högskolan (S Sveningsson (red), Studentlitteratur). [email protected]