Skip to content

Nummer / År: 2/2021 (årgång 49)

I detta minnes­nummer skildras Assar Lindbecks liv och gärning. Hans Tson Söderström har bjudits in som gästredaktör och resultatet är en samling mycket spännande och intressanta bidrag från personer som på olika sätt stått Assar nära.