Skip to content

Ämne: P. Ekonomiska system

marknadsekonomier, socialistiska system och institutioner, andra ekonomiska system, komparativ ekonomisk analys