Skip to content

Ämne: D. Mikroekonomi

hushållsteori, produktionsteori, inkomstför- delning, marknadsstruktur, allmän jämvikts- teori, välfärdsteori, kollektivt beslutsfattande, information och osäkerhet