Skip to content

Artikelförfattare: Arne Bigsten

Arne Bigsten är professor emeritus i utvecklingsekonomi vid Göteborgs universitet.