Skip to content

Artikelförfattare: Johan Hartvig Egebark

Johan Egebark är doktor i nationalekonomi och arbetar på Arbetsförmedlingens analysavdelning. Han är också knuten till UCLS vid Uppsala universitet. [email protected]