Skip to content

Artikelförfattare: Petra Ornstein

Petra Ornstein är doktor i statistik, arbetar på Ramboll och är knuten till Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt SOFI vid Stockholms universitet. [email protected]