Skip to content

Nummer / År: 5/2021 (årgång 49)

Nytt nummer med artiklar om arbetsmarknadsinsatser för flyktingar, plånboksröstning, strukturomvandling i svensk ekonomi och värdet av gymnasiebehörighet. Dessutom: ekonomporträtt, debatt om pensionssystemet och recensioner!