Skip to content

Nummer / År: 1/2023 (årgång 51)

I detta nummer: Skolors mervärden är tveksamma styrningsmått; så påverkas segregationen av flyttningar till och från rika och fattiga områden; innehållet av komponenter gör att Sveriges handelsbalans med Kina är positiv; därför underskattas risk för ekonomisk turbulens i oroliga tider.