Skip to content

Nummer / År: 2/2023 (årgång 51)

I detta nummer: Därför behövs bättre data över pensionärers inkomster; en aktuell bok om segregation i Danmark ger lärdomar för Sverige; ett urval av artiklar från Nationella konferensen i nationalekonomi behandlar allt från hur detaljerade mikrodata kan förbättra förståelsen av ekonomiska krisers förlopp i realtid, till anonymitetens påverkan på hat och hot online.