Skip to content

Nummer / År: 6/2020 (årgång 48)

Läs om Assar Lindbecks betydelse för vårt ämne, om arbetsmarknadspolitik, Riksbankskommitténs slutbetänkande, byråkrati och FoU-stöd, arbetslöshet och inflation, hur forna imperier har påverkat dagens handel, statliga verk och balansräkningar, och om nya böcker.