Skip to content

Artikelförfattare: Lars Jonung

Lars Jonung är professor emeritus vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om stabiliseringspolitik, kriser och doktrinhistoria. [email protected]

1 2 3 5 6 7