Skip to content

Artikelförfattare: Fredrik N G Andersson

Fredrik N G Andersson är docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han forskar om kriser och ekonomisk politik. Fredrik_n_g. [email protected]