Hoppa till huvudinnehåll

Assar Lindbeck-medaljen

Assar LindbeckGenom Stiftelsen Assar Lindbeck-medaljen delar Nationalekonomiska Föreningen vartannat år ut en medalj till en framstående yngre svensk nationalekonom. Syftet med att dela ut medaljen med ett penningpris är att främja den nationalekonomiska forskningen i Sverige. 

Priset på f n 250 000 kr delas ut till en ekonom som i år fyller högst 45 år och som är svensk medborgare eller som stadigvarande bor i Sverige och som gjort ett betydande bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Nominering av pristagare kan göras av svenska akademiska institutioner i nationalekonomi eller finansiell ekonomi och av medlemmar i Nationalekonomiska Föreningen. 

Nomineringar skickas per mail till Föreningens på [email protected]. Med nomineringen ska en kort motivering bifogas på max två sidor. För att nomineringen ska vara giltig måste CV och publikationslista bifogas.

Stiftelsens styrelse utgörs av Nationalekonomiska Föreningens styrelse. Stiftelsens kontaktperson är föreningens ordförande Annika Sundén. 

Tidigare pristagare

  • 2021 Erik Lindqvist och Robert Östling
  • 2019 Anna Dreber Almenberg
  • 2017 Petter Lundborg
  • 2015 Oskar Nordström Skans
  • 2013 Mariassunta Giannetti 
  • 2011 Per Strömberg
  • 2009 David Strömberg och Jakob Svensson
  • 2007 Tore Ellingsen