Skip to content

Nummer / År: 6/2022 (årgång 50)

I detta nummer: Stora effekter av val av gymnasielinje på vuxnas inkomst; fokusera på EU:s regelverk för fordonsflottans omställning, inte på bränslepriset; varför prioriteras investeringar i järnväg?; arbetsmarknadsutveckling för utrikes födda andra pandemiåret; och mycket mer.