Skip to content

Nummer / År: 4/2023 (årgång 51)

Tema Ukraina: Hur har Ukrainas ekonomi påverkats?; Hur effektiva är Västs sanktioner?; Europas energisäkerhet; Kriget ur ett geopolitiskt och makroekonomiskt perspektiv; Flyktingströmmar och Civilsamhällets roll i krisen; samt Lärdomar från pandemin; Recensioner och Foruminlägg.