Skip to content

Artikelförfattare: Lena Nerhagen

Lena Nerhagen är ekonomie doktor i nationalekonomi och lektor vid Högskolan Dalarna. Hon forskar om beslutsfattande och användning av kostnadsnyttoanalys i svensk förvaltning. Hon har tidigare arbetat på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut. [email protected]