Skip to content

Ämne: C. Matematiska och kvantitativa metoder

ekonometriska metoder, spelteori, datain- samling, utformning av experiment