Förhandlingar 1973-1979

Här finns länkar till Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar för åren 1973-1979.  I menyn under rubriken Föreningens förhandlingar finns länkar till andra år (1877-2016). 

1973

Årets Statsverksproposition 

Är vi på väg mot en energikris? 

 

1974

Årets statsverksproposition

Hur skall vi utforma vår bostadspolitik?

Debatt I
Debatt II
Debatt III
Debatt IV
Debatt V
 

1975

Årets statsverksproposition

Flextid och flexliv

Hur allvarligt är världens ekonomiska läge – och Sveriges?

Det ekonomiska samarbetet i Norden

 

1976

Årets finansplan 

Ägande och makt i företagen

Kan den ekonomiska världsordningen reformeras?

Inkomstomfördelning under tillväxt

 

1977

Årets Finansplan

Framtidens arbetsmarknadspolitik

Progressiv utgiftsskatt – ett alternativ

Strukturproblem för svensk stålindustri

Nationalekonomiska Föreningens 100-årsjubileum

Arbetslön och kapitalavkastning – en “okänd” relation

 

1978

Årets finansplan

En presentation av McCracken-rapporten: Mot full sysselsättning och prisstabilitet

Den kommunala utgiftsexpansionen

Fri eller reglerad kapitalmarknad?

Professor David Laidler: Den brittiska ekonomins problem och framtidsutsikter

Klarar vi pensionärerna?

Behövs regleringarna på kreditmarknaden?

 

1979

Årets finansplan

En samhällsekonomiskt lönsam trafikpolitik?

Bertil Ohlin (minnesord)

Höstens lönerörelse

Vad kostar det att avveckla kärnkraften?