Skip to content

Nummer / År: 2/2022 (årgång 50)

Nytt nummer: Översiktsartikel om den nya Sidenvägens ekonomi; EUs minimilönedirektiv; är ökad statskuld ett problem?; svensk tillväxtkultur; ägarbeskattning, kontrollägande och marknadsnotering av svenska företag; debatt om vätgas och cybersäkerhet.