Skip to content

Nummer / År: 1/2024 (årgång 52)

I detta nummer: ChatGpt i en nationalekonoms vardag; penningpolitik; överskottsmål; stadsplanering; innovationspolitik; arbetsmarknadsflöden som tidig konjunktursignal; debatt om stadsförtätning, forskningsfinansiering och penningpolitik; recensioner.