Skip to content

Artikelförfattare: Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum samt professor emeritus vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och professor vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Hans forskning berör effekterna av entreprenörskap och innovation på industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. [email protected]