Skip to content

Artikelförfattare: Dan Johansson

Dan Johansson är professor i nationalekonomi vid Örebro universitet och forskar om företagandet och företagandets villkor. [email protected]