Förhandlingar 1980-1989

Här finns länkar till Nationalekonomiska Föreningens förhandlingar för åren 1980-1989.  I menyn under rubriken Föreningens förhandlingar finns länkar till andra år (1877-2016). 

1980

Finansplanen 1980/81
Utfrågning om Statsföretag

1981

Finansplanen 1981
Löntagarfonder
Hur kan vi förklara och bemöta den tilltagande protektionismen?
Är skattepaketet vad svensk ekonomi behöver?

1982

Finansplanen 1982
Realbeskattningsutredningens betänkande – en sammanfattning
 

1983

En effektiv kreditpolitik
Budgetunderskottet måste med
Vad har hänt med stabiliseringspolitiken?

1984

Produktivitet i privat och offentlig tandvård
Den tredje vägen
Hur påverkas räntan, aktiekursen och fastighetspriserna av budgetunderskottet?

1985

Reallån och bostadsfinansiering
Jordbrukspolitiken
Finansplanen och den ekonomiska politiken
Skattefusk och skatteplanering – några samhällsekonomiska synpunkter
Räcker skogen? En diskussion kring virkesmarknad och skogspolitik

1986

Teknikerbristen
De handikappade på arbetsmarknaden. Belastning eller tillgång?
Finansplanen
Skattereformers politiska ekonomi – lärdomar från USA

1987

Ekonomi- och miljökonsekvenser av en kärnkraftsavveckling
Enhetlig inkomstskatt
Finansplanen och den ekonomiska politiken
Långtidsutredningen 1987
Att bekämpa arbetslösheten
 

1988

Från konflikt till samverkan – varför egoister samverkar
Finanspolitiken och den ekonomiska politiken
Miljö eller energi
 

1989

Vad vet vi om skatternas effekter på arbetsutbudet?
Finansplanen och den ekonomiska politiken
Full sysselsättning utan valutareglering?